بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
ویدئو
هفته کتاب
ورود
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت
کتابخانه عمومی کودکان باران رشت

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) رشت

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت
کتابخانه عمومی کودکان باران رشت

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت
کتابخانه عمومی کودکان باران رشت

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) رشت

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت
کتابخانه عمومی کودکان باران رشت

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار
کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام
کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام
کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام

کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام
کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار
کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار

کتابخانه عمومی کودکان باران رشت
کتابخانه عمومی کودکان باران رشت

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار
کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار
کتابخانه عمومی امام علی(ع) خشکبیجار
همزمان با بازگشایی کتابخانه های عمومی به روی دوستداران کتاب؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان از تعدادی از کتابخانه های عمومی بازدید کرد پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در نخستین روز از بازگشایی کتابخانه های عمومی استان به روی اعضا و دوستداران کتاب و کتابخوانی ضمن حضور در تعدادی از کتابخانه ها با اعضا و کتابداران دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ر وابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان امروز یکشنبه(1تیر) و در نخستین روز از بازگشایی کتابخانه های عمومی بر روی اعضا و دوستداران کتاب که پس از حدود چهار ماه تعطیلی اجباری که به توصیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با بیماری کرونا برای حفظ سلامت اعضا و مراجعین به این مراکز صورت پذیرفت، با حضور در کتابخانه های عمومی خاتم الانبیاء(ص)، امام حسن مجتبی(ع)، کودکان باران رشت و نیز شهید بهشتی شهر خمام و امام علی(ع) خشکبیجار از نزدیک در جریان نحوه بازگشایی این مراکز قرار گرفت و با کتابداران دیدار و گفتگو کرد.


 [PageVisit]