بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
گزارش تصویری؛ ادامه روند پاکسازی کتابخانه های عمومی در برابر ویروس کرونا به روایت تصویر کتابداران کتابخانه های عمومی استان گیلان در تعطیلات اجباری چند روز گذشته بدلیل شیوع ویروس کرونا با حضور در کتابخانه های عمومی و با احساس مسئولیت، با پاکسازی این محیط آماده استقبال از اعضا می شوند.


 [PageVisit]