بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
بازدید امام جمعه چابکسر از کتابخانه
بازدید امام جمعه چابکسر از کتابخانه

باهم خوانی -کتابخانه عمومی چابکسر
باهم خوانی -کتابخانه عمومی چابکسر

تور بازدید از کتابخانه عمومی چابکسر
تور بازدید از کتابخانه عمومی چابکسر

جشن هفته کتاب با شعر خوانی و قصه خوانی-کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه
جشن هفته کتاب با شعر خوانی و قصه خوانی-کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه

قصه گویی کتابخانه عمومی چابکسر
قصه گویی کتابخانه عمومی چابکسر

حضور در مدارس روز اول هفته کتاب-کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه
حضور در مدارس روز اول هفته کتاب-کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه

جشن هفته کتاب با شعر خوانی و قصه خوانی-کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه
جشن هفته کتاب با شعر خوانی و قصه خوانی-کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه

توربازدید از کتابخانه- کتابخانه عمومی چابکسر
توربازدید از کتابخانه- کتابخانه عمومی چابکسر

عضویت رایگانه - کتابخانه عمومی چابکسر
عضویت رایگانه - کتابخانه عمومی چابکسر

کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر-مسابقه تیراندازی بانوان سمنها و کارکنان کتابخانه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر-28آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر-مسابقه تیراندازی بانوان سمنها و کارکنان کتابخانه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر-28آبان98

کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر - رنگ آمیزی هفته کتاب -21آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر - رنگ آمیزی هفته کتاب -21آبان98

کتابخانه ابوجعفر هوسمی -رنگ آمیزی هفته کتاب-21آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی -رنگ آمیزی هفته کتاب-21آبان98

کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر - انجمن ادبی- 28 آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر - انجمن ادبی- 28 آبان98

کتابخانه  عمومی چابکسر ویژه برنامه نویسندگان کوچک
کتابخانه عمومی چابکسر ویژه برنامه نویسندگان کوچک

کتابخانه ابوجعفر هوسمی-بازدید دانش آموزان-26آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی-بازدید دانش آموزان-26آبان98

قصه گویی مادر وکودک- کتابخانه عمومی چابکسر
قصه گویی مادر وکودک- کتابخانه عمومی چابکسر

کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر-نشست کتابخوان معلمین مدرسه-27آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر-نشست کتابخوان معلمین مدرسه-27آبان98

کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر - اهدای کتاب - 18 تا30 آبان 98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی رودسر - اهدای کتاب - 18 تا30 آبان 98

کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر -بلندخوانی-21 آبان98 (1)
کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر -بلندخوانی-21 آبان98 (1)

کتابخانه ابوجعفر هوسمی-نشست کتابخوان معلمین مدرسه-27آبان98
کتابخانه ابوجعفر هوسمی-نشست کتابخوان معلمین مدرسه-27آبان98

کتابخانه آیت اله معصومی اشکوری رحیم آبادبازدید از کتابخانه
کتابخانه آیت اله معصومی اشکوری رحیم آبادبازدید از کتابخانه

کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر -قصه گویی-18آبان98
کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر -قصه گویی-18آبان98

کتابخانه آیت اله معصومی اشکوری رحیم آبادنشست کتابخوان
کتابخانه آیت اله معصومی اشکوری رحیم آبادنشست کتابخوان

کتابخانه شمسی موسوی واجارگاه- زنگ کتاب در مدارس
کتابخانه شمسی موسوی واجارگاه- زنگ کتاب در مدارس

کتابخانه ابوجعفر هوسمی-بازدید دانش آموزان-29آبان98 (1)
کتابخانه ابوجعفر هوسمی-بازدید دانش آموزان-29آبان98 (1)

کتابخانه آیت اله معصومی اشکوری-نشست کتابخوان-
کتابخانه آیت اله معصومی اشکوری-نشست کتابخوان-

کتابخانه شمسی موسوی واجارگاه-بازدید دانش آموزان
کتابخانه شمسی موسوی واجارگاه-بازدید دانش آموزان

کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر-عضویت رایگان-25آبان98
کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر-عضویت رایگان-25آبان98

کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه-بازدید دانش آموزان
کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه-بازدید دانش آموزان

کتابخانه عمومی چابکسر-28.8.98-مسابقه نقاشی
کتابخانه عمومی چابکسر-28.8.98-مسابقه نقاشی

کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه-نشست کتابخوان کتابخانه ای
کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه-نشست کتابخوان کتابخانه ای

کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر-مسابقه تیراندازی بانوان سمن ها و کارکنان کتابخانه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر-28آبان98
کتابخانه عمومی ابوجعفر هوسمی رودسر-مسابقه تیراندازی بانوان سمن ها و کارکنان کتابخانه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر-28آبان98

کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه-تقدیر فرهیخته محترم اصغر امیرزاده
کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه-تقدیر فرهیخته محترم اصغر امیرزاده

کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه_نشست کتابخوان کتابخانه ای
کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه_نشست کتابخوان کتابخانه ای

کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه نشست کتابخوان مدرسه ای (2)
کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه نشست کتابخوان مدرسه ای (2)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (3)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (3)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (8)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (8)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب

کتابخانه عمومی-مسابقه بلند بخوان
کتابخانه عمومی-مسابقه بلند بخوان

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (9)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (9)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (4)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (4)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (7)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (7)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (6)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (6)

کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (5)
کتابخانه عمومی شهید نورانی کلاچای- هفته کتاب (5)

معرفی بخش های مختلف کتابخانه عمومی چابکسر
معرفی بخش های مختلف کتابخانه عمومی چابکسر

نشست کتابخوان-کتابخانه عمومی چابکسر
نشست کتابخوان-کتابخانه عمومی چابکسر

نام نویسی -کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه عضویت رایگان
نام نویسی -کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه عضویت رایگان

مسابقه پاسخ درست از تو - کتابخانه عمومی چابکسر
مسابقه پاسخ درست از تو - کتابخانه عمومی چابکسر

نشست مادرانه-کتابخانه عمومی چابکسر
نشست مادرانه-کتابخانه عمومی چابکسر

نمایش عروسکی-کتابخانه عمومی چابکسر
نمایش عروسکی-کتابخانه عمومی چابکسر

مسابقه کاردستی زیبای من کتابخانه عمومی چابکسر
مسابقه کاردستی زیبای من کتابخانه عمومی چابکسر
همزمان با هفته کتاب صورت پذیرفت؛ میزبانی گرم کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر از دوستداران کتاب کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر همزمان را بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و با برگزاری برنامه های متنوع و جذاب، دوستداران کتاب را به کتابخانه دعوت کردند.
 [PageVisit]