بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری
برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری

برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری
برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری

برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری
برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری

برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری
برگزاری جشن کتاب در مدرسه شهید انصاری

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کتاب با مسئولین اداره آموزش و پرورش
جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کتاب با مسئولین اداره آموزش و پرورش

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کتاب با مسئولین اداره آموزش و پرورش
جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته کتاب با مسئولین اداره آموزش و پرورش

دیدار کتابداران با استاد صمدزاده و عبدلهیان از چهره های فرهنگی شهرستان
دیدار کتابداران با استاد صمدزاده و عبدلهیان از چهره های فرهنگی شهرستان

دیدار کتابداران با استاد صمدزاده و عبدلهیان از چهره های فرهنگی شهرستان
دیدار کتابداران با استاد صمدزاده و عبدلهیان از چهره های فرهنگی شهرستان

دیدار کتابداران با استاد صمدزاده و عبدلهیان از چهره های فرهنگی شهرستان
دیدار کتابداران با استاد صمدزاده و عبدلهیان از چهره های فرهنگی شهرستان

ویيه برنامه قصه گویی در مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
ویيه برنامه قصه گویی در مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی

ویيه برنامه قصه گویی در مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
ویيه برنامه قصه گویی در مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی

ویيه برنامه قصه گویی در مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
ویيه برنامه قصه گویی در مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود
نمایشگاه صنایع دستی در مرکز فرهنگی منتظران موعود

بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی
بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی

بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی
بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی

بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی
بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی

بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی
بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی

بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی
بازدید نماینده، امام جمعه و فرماندار آستارا از کتابخانه های عمومی


آموزش مهارتهای پناه گیری در زلزله خواجه نصیر 29 آبان نشاطی
آموزش مهارتهای پناه گیری در زلزله خواجه نصیر 29 آبان نشاطی

انشا نویسی نوجوانان 23 آبان نشاطی
انشا نویسی نوجوانان 23 آبان نشاطی


میزبانی کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی از دانش اموزان دبستان اسپیناس
میزبانی کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی از دانش اموزان دبستان اسپیناس


میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) از دانش آموزان مدرسه پسرانه عظت
میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) از دانش آموزان مدرسه پسرانه عظت

میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) از دانش آموزان مدرسه حافظ
میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) از دانش آموزان مدرسه حافظ


دیدار کتابداران آستارا با امام جمعه
دیدار کتابداران آستارا با امام جمعه

میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی از دانش اموزان مدرسه حافظ
میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی از دانش اموزان مدرسه حافظ

میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) از دانش اموزان مدرسه مهر
میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) از دانش اموزان مدرسه مهر

جمع خوانی کتاب توسط دانش اموزان مدرسه حافظ در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی
جمع خوانی کتاب توسط دانش اموزان مدرسه حافظ در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی

جمع خوانی کتاب های هدهد سفید توسط دانش اموزان مدرسه حافظ در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی
جمع خوانی کتاب های هدهد سفید توسط دانش اموزان مدرسه حافظ در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی

میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی از دانش اموزان مدرسه سماء
میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی از دانش اموزان مدرسه سماء

میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) از دانش اموزان مدرسه سروش
میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) از دانش اموزان مدرسه سروش

برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی

برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی

ویژه برنامه قصه گویی و صبحانه سالم به میزبانی کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی
ویژه برنامه قصه گویی و صبحانه سالم به میزبانی کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی

قصه گوی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی برای اعضای مهد کودک اسپیناس
قصه گوی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی برای اعضای مهد کودک اسپیناس

قصه گوی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی برای اعضای مهد کودک خواجه نصیرالدین طوسی
قصه گوی کتابداران کتابخانه عمومی شهید داود نشاطی برای اعضای مهد کودک خواجه نصیرالدین طوسی


افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا
افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا

افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا
افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا

افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا
افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا

افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا
افتتاح کتابخانه در مدرسه اسپیناس آستارا
گزارش تصویری؛ گرامیداشت هفته کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا از دریچه لنز دوربین کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا نیز همزمان با هفته کتاب، با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی که با حضور مسئولین و مردم برگزار شد، روزهای این هفته را گرامی داشتند.


 [PageVisit]