بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
حضور کتابداران آیت الله ربانی املشی در جمع دانش اموزان
حضور کتابداران آیت الله ربانی املشی در جمع دانش اموزان

بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی

بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی

بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی


بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی

بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی

بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید دانش اموزان از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی

بازدید امام جمعه املش از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی
بازدید امام جمعه املش از کتابخانه عمومی میرزا حبیب الله املشی

برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری نشست معرفی کتاب هدهد سفید در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری نشست معرفی کتاب هدهد سفید در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری نشست نمایشنامه خوانی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری نشست نمایشنامه خوانی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

دیدار کتابداران با امام جمعه املش
دیدار کتابداران با امام جمعه املش

برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری ویژه برنامه قصه گویی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری ویژه برنامه قصه گویی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری ویژه برنامه قصه گویی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری ویژه برنامه قصه گویی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

بازدید امام جمعه املش از کتابخانه عمومی میرزا جبیب الله املشی
بازدید امام جمعه املش از کتابخانه عمومی میرزا جبیب الله املشی

نشست ویژه قصه خوانی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
نشست ویژه قصه خوانی در کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه

برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
برگزاری ویژه برنامه نشست کتاب خوان روحانیت به همت کتابداران کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه
گزارش تصویری؛ حال خوش خواندن در کتابخانه های عمومی شهرستان املش از دریچه لنز دوربین(2) دوستداران کتاب و کتابخوانی با حضور در کتابخانه های عمومی شهرستان املش و شرکت در برنامه های فرهنگی کتابخانه ها، بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی را در کنار کتابداران سپری کردند.


 
 [PageVisit]