بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
توربازديد مدارس  ازكتابخانه رضوانشهر
توربازديد مدارس ازكتابخانه رضوانشهر

توربازديد مدارس  ازكتابخانه رضوانشهر
توربازديد مدارس ازكتابخانه رضوانشهر

بازديد دانش آموزان از كتابخانه پره سر
بازديد دانش آموزان از كتابخانه پره سر

بازدید مدارس از کتابخانه در هفته کتاب كتابخانه عمومي رسول پونل اكرم(ص)
بازدید مدارس از کتابخانه در هفته کتاب كتابخانه عمومي رسول پونل اكرم(ص)

بازدید مدارس از بخش کودک در هفته کتاب كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل
بازدید مدارس از بخش کودک در هفته کتاب كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل

تهيه روزنامه ديواري در بخش كودك به مناسبت هفته كتاب -رضوانشهر
تهيه روزنامه ديواري در بخش كودك به مناسبت هفته كتاب -رضوانشهر

بخش کودک در هفته کتاب پونل
بخش کودک در هفته کتاب پونل

بازديد مدارس ازكتابخانه رضوانشهر
بازديد مدارس ازكتابخانه رضوانشهر

بازديد دانش آموزان از كتابخانه پره سر
بازديد دانش آموزان از كتابخانه پره سر

کارگاه سلامت بانوان در هفته كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل
کارگاه سلامت بانوان در هفته كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل

جمع خواني اعضا دربخش كودك كتابخانه نبي اكرم(ص)پره سر.jpg
جمع خواني اعضا دربخش كودك كتابخانه نبي اكرم(ص)پره سر.jpg

ديدار  مسئولين با كتابداران رضوانشهر
ديدار مسئولين با كتابداران رضوانشهر

حضور كتابداران در مزارشهدا-رضوانشهر
حضور كتابداران در مزارشهدا-رضوانشهر

حضور كتابداران درمزارشهدا-رضوانشهر
حضور كتابداران درمزارشهدا-رضوانشهر

ديدار فرماندار شهرستان باكتابداران
ديدار فرماندار شهرستان باكتابداران

ديداراعضاي شوراي اسلامي با كتابداران
ديداراعضاي شوراي اسلامي با كتابداران

قصه گويي مادران،رضوانشهر
قصه گويي مادران،رضوانشهر

حضوركتابداران پره سردرمزار شهدا
حضوركتابداران پره سردرمزار شهدا

نشست کتاب خوان کتابخانه ای ، كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل
نشست کتاب خوان کتابخانه ای ، كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل

نشست مطالعاتي اعضاي نوجوان
نشست مطالعاتي اعضاي نوجوان

نمایشگاه کتاب در هفته کتاب .JPGپونل
نمایشگاه کتاب در هفته کتاب .JPGپونل

مطالعه اعضا ازكتاب هاي هدهدسفيد
مطالعه اعضا ازكتاب هاي هدهدسفيد

کارگاه قصه خوانی و بازی بخش کودک در هفته کتاب كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل
کارگاه قصه خوانی و بازی بخش کودک در هفته کتاب كتابخانه رسول اكرم(ص)پونل
گزارش تصویری؛ گرامیداشت هفته کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر به روایت لنز دوربین با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی و با کوشش کتابداران کتابخانه های عمومی باقرالعلوم(ع) رضوانشهر، نبی اکرم (ص) پره سر و رسول اکرم(ص) پونل، حال خوش خواندن در کوچه پس کوچه های شهرها و روستاهای رضوانشهر انتشار یافت.


 [PageVisit]