فهرست

خبر

نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های عمومی استان گیلان
گیل خبر - اخبار گیلان - موضوع اهدا و بازیافت این کتاب ها مربوط به سال های  اخیر نیست
استان گیلان در حال حاضر دارای 83 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 27854 مترمربع است.


کتابخانه‌های نهادی
تعداد کتابخانه‌ها 85
متراژ زیربنا (مترمربع) 27854


از مجموع 85 باب کتابخانه، 63 کتابخانه در شهرها (کتابخانه امام رضا (ع) رشت به‌دلیل جابه‌جایی ساختمان تعطیل است.)، 20 کتابخانه در روستاها و 2 کتابخانه سیار مشغول به فعالیت هستند.
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 63 20 2 85


کتابخانه‌های نهادی استان با مجموعه 1075059 نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه‌ای شامل مخزن کتاب، بخش امانت، سالن‌های مطالعه، بخش کودک، بخش نوجوان، بخش نشریات، بخش مرجع و کمک‌درسی به بیش از 56626 عضو فعال، در 6ماهه اول سال 99، حدود 50027 نسخه کتاب امانت داده است.
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در شش ماهه اول سال 1399
1075059 56626 50027


نیروی انسانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان تا پایان شهریور 1399 در مجموع 247 نفر است که شامل 177نفر کتابدار و70 نیروی ستادی و خدمات است.
مجموع نیروی انسانی استان  نیروهای ستادی و خدمات نیروهای کتابدار
247 70 177