فهرست

خبر

ارتباط با واحدهای ستادی
لیست تماس داخلی با مسئولین و کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان
تلفن های گویا؛  33247771-33253733-33253375 (013)       نمابر؛ 33253374  (013) 
 
ارتباط با مسئولین و کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان
پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان پریسا کرمی 102
حوزه مدیر کل مسئول حوزه دفتر مدیر کل اسماعیل کشاورزی 33253375-103
کارشناس مسئول روابط عمومی مجید زمانداری 126
کارشناس روابط عمومی سید مجتبی سید عیوقی 126
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات محمود فرحی تاج 108
کارشناس مسئول حراست محمود محمدی 33265420-106
کارشناس مسئول امور عمرانی طاها نجفی 120
کارشناس امور عمرانی زهرا محمدی زاد مقدم فومنی 120
کارشناس آمار و پژوهش حمید فرشید 114
 امور کتابخانه ها و همکاری ها حوزه معاونت معاونت امور کتابخانه ها و همکاری ها زهرا بدن آرا 111
رئیس اداره کتابخانه ها و کتابخوانی ندا کریمی 112
رئیس اداره همکاری ها عابد رمضانی پور 109
کارشناس مسئول امور کتابخانه ها و کتابخوانی سید حسین تقوی 113
کارشناس امور منابع سعیده شفیعی ثابت 143
کارشناس امور فرهنگی علیرضا ژاله جو 115
کارشناس انجمن ها پوریا قویدل 116
کارشناس مشارکت ها زینب سرشاد شادمان 136
اداری و مالی حوزه معاونت سرپرست معاونت اداری و مالی یاسر تقوا 127
سرپرست اداره امور اداری و رفاهی جلال فردی مقدم 117
کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی پدرام پورکریم 123
کارشناس امور حقوقی سیده محدثه سید بحری 122
جمعدار و امین اموال حمیدرضا قربانپور 130
کارپرداز مالی ساسان محمدی نسب 134
دبیرخانه و بایگانی زهرا رضوی 118
کارشناس حسابداری محمدرضا خورشیدی 124
امور عمومی و تاسیسات اسماعیل اشکانی 119
امور نقلیه مهدی شیوایی - عباس اسد پور 122
پشتیبانی بهروز لطفی 140
پشتیبانی مهرداد رهنما 110
کارشناس اداری و مالی محمد عادلی 121
 شهرستان رشت اداره کتابخانه های عمومی رئیس اداره شهرستان مرتضی اکبری 140
حراست حوزه  حفاظت فیزیکی حسن خوش رفتار 0-110
 
تماس با ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های گیلان
ردیف نام شهرستان نام رئیس اداره شماره تماس ایمیل
1 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا رامش انورزاده 44833301 astara@gilanpl.ir
2 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه رقیه زرگری 42125440 astaneh@gilanpl.ir
3 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان املش زینب کریمی پور 42728911 amlash@gilanpl.ir
4 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی نجمه فکوری سنگاچین 44543447 anzali@gilanpl.ir
5 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تالش وحید فرحی 44238698 talesh@gilanpl.ir
6 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خمام کبری محمدی 34420988 khomam@gilanpl.ir
7 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشت مرتضی اکبری 33247771 داخلی(137) rasht@gilanpl.ir
8 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر ملیحه پورخدایار 44622665 rezvanshahr@gilanpl.ir
9 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار بنفشه فلاح 31626181 roudbar@gilanpl.ir
10 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر زهرا اخوان 42616323 roudsar@gilanpl.ir
11 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل علی صفرپناه 41327411 siahkal@gilanpl.ir
12 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت زینب عزیزپور 34783612 shaft@gilanpl.ir
13 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان صومعه سرا آرزو عباس زاده 44335657 somesara@gilanpl.ir
14 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فومن فاطمه دقتکار 34721926 fooman@gilanpl.ir
15 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان فاطمه فِیلی 42241598 lahijan@gilanpl.ir
16 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لنگرود سید مهدی علوی املشی 42528018 langroud@gilanpl.ir
17 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال تقی حقیقت 44662220 masal@gilanpl.ir