فهرست

خبر

املش
1)کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  املش -  شهر رانکوه - خیابان رجائی - کوچه کتاب کتابخانه عمومی علی حاجیان شهر رانکوه
شماره تلفن: 01342762107کد پستی: 4498111111

زیربنا: 220/ سال تاسیس ۱۳84
----------------------------------------------------------------------------------------
2)کتابخانه عمومی آیت الله ربانی املشی

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: املش، خیابان امام خمینی(ره) کوی شهید زارع-مجتمع فرهنگی هنری
شماره تلفن: 01342728912کد پستی: 4495158544
زیربنا: 320/ سال تاسیس ۱۳77
-----------------------------------------------------------------------------
3)کتابخانه عمومی آیت الله میرزاحبیب الله املشی