فهرست

خبر

بندر انزلی
1) کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) بندر انزلی

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  بندر انزلی-  شهر انزلی- آدرس: بندر انزلی  ، انتهای خیابان شهید مفتح شمالی(خ ناصر خسرو سابق) کوچه فروردین ، داخل پارک دکتر برادران نویری

شماره تلفن: 01344544554کد پستی:  431479986

زیربنا: 600  سال تاسیس ۱۳75
------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی شهدای هشتم شهریور غازیان (بندرانزلی)

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان بندرانزلی(غازیان)- آدرس:  انزلی( غازیان)-  خیابان طالقانی- خیابان آذربایجان- جنب مسجد سیدالشهداء- کوچه شهدای هشتم شهریور
شماره تلفن: 01344423340 کدپستی: 4315756883
زیربنا: 240 سال تاسیس: 1361
------------------------------------------------------------------------
3) کتابخانۀ عمومی آیت‌الله طالقانی بندر انزلی

توضیحات در مورد کتابخانه:
آدرس: بندرانزلی، کشتارگاه (کولی ور)، جنب مدرسه ابتدایی زنده یاد محمد موثق
شمارۀ تلفن: 01344550350   کد پستی: 4318958000
زیربنا: 120 متر/  سال تأسیس: 1398
---------------------------------------------------------------------------------------------
3)کتابخانه عمومی شهید رجایی (ره) سنگاچین
۲۰۲۰۱۰۱۲_۰۸۳۳۲۰.jpg
توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  بندرانزلی-  روستای سنگاچین- آدرس: بندرانزلی-سنگاچین رو به روی استراحتگاه کارگران جنب دهیاری

شماره تلفن: 01344560990کد پستی: 4314167116

زیربنا: 100 متر     سال تاسیس 1393
---------------------------------------------------------------------------------------------
4) کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) کپورچال
IMG_20170823_110929