فهرست

خبر

سیاهکل
1)کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: سیاهکل، جنب فرمانداری، خیابان فرهنگ، مجتمع فرهنگی-هنری مهیار دیلمی، کتابخانه عمومی شهید مفتح

شماره تلفن: 01341322023 کد پستی: 4431889599

زیربنا: 238/ سال تاسیس1346
------------------------------------------------------------------------------------------
2)کتابخانه عمومی کتابخانه زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  سیاهکل- آدرس: سیاهکل ، خیابان 16 متری، بوستان شمس جهان ،کتابخانه زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

شماره تلفن: 01341327357کد پستی: 84914-44316

زیربنا: 368/ سال تاسیس1393
-----------------------------------------------------------------------------------------

3)کتابخانه عمومی امام علی (ع) دیلمان

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان سیاهکل-  شهر دیلمان ، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه خیرخواه ،  کتابخانه عمومی امام علی (ع)  
شماره تلفن : 01342482868    کد پستی : 4431318446

زیربنا : 250/ سال تاسیس 1386
---------------------------------------------------------------------------------------
4)کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان سیاهکل-دهستان پیرکوه-خیابان شانزده متری
شماره تلفن: 01342486002  کد پستی:4434116615
زیربنا: 206 / سال تاسیس:1372