فهرست

خبر

شفت
1)کتابخانه عمومی شهیدچمران شهرشفت

Picture 041

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  شفت-  شهر شفت- آدرس: شفت ، خیابان امام خمینی واقع در مجتمع فرهنگی وهنری  

شماره تلفن: 01334782228کد پستی: 4354133141

زیربنا: 130/ سال تاسیس 1348
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی آیت الله حکیم شهراحمدسرگوراب


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  شفت-  شهر احمدسرگوراب- آدرس: شهرستان شفت، شهر احمدسرگوراب، خیابان شهیدجدیدی،کتابخانه عمومی آیت الله حکیم احمدسرگوراب

شماره تلفن: 01334793630کد پستی: 4359195419

زیربنا: 130/ سال تاسیس 1348
---------------------------------------------------------------------------------------------
3)کتابخانه عمومی امام علی (ع) روستای کلاشم

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  شفت-  روستای کلاشم بالا- آدرس: شهرستان شفت، دهستان ملاسرا، روستای کلاشم بالا،کتابخانه عمومی امام علی(ع)روستای کلاشم

شماره تلفن: 01334775479کد پستی: 4355154896

زیربنا: 360/ سال تاسیس 1387
---------------------------------------------------------------------------------------------
4)کتابخانه عمومی دکتر حسین الهی قمشه ای (مادر و کودک)

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  شفت-  آدرس: خیابان ولی عصر، میدان شهید زبان بر، خیابان شهید بهشتی، جنب دادگستری

شماره تلفن: 01334763558 کد پستی: 4354144395

زیربنا: 70/ سال تاسیس 1399