فهرست

خبر

لنگرود
1) کتابخانه عمومی امام علی علیه السلام اطاقور


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان لنگرود. شهر اطاقور- خیابان امام علی (ع) خیابان شهید سلیمانی- میدان فرهنگ- خیابان شهدا
شماره تلفن:01342584711کدپستی: 4479193411
زیربنا: 133/ سال تاسیس 1385
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س) کومله

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان لنگرود-  شهر کومله- آدرس: کومله ، خیابان شهید بهشتی ، کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س) کومله
شماره تلفن:01342572490کدپستی: 17315-44761
زیربنا: 592/ سال تاسیس ۱۳47
---------------------------------------------------------------------------------------------
3)نام کامل کتابخانه عمومی :کتابخانه شمس گیلانی (لنگرودی )  لنگرود        توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرلنگرود- خیابان بهشتی- جنب منبع آب کتابخانه عمومی شمس گیلانی لنگرودی

شماره تلفن: 01342551571کد پستی: .. 44716 - 55489..

زیربنا: 796/  سال تاسیس 1348
---------------------------------------------------------------------------------------------
4)کتابخانه عمومی علامه طباطبایی(ره)