فهرست

خبر

ماسال
1) کتابخانه عمومی شهدای ماسال


 1. توضیحات در مورد کتابخانه:                          
  نشانی: شهرستان ماسال-خیابان ولی عصر(عج)-کوچه شهید محبی

  شماره تلفن: 01343662220کد پستی:  4381745518

  زیربنا: 247/ سال تاسیس 1347


  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  2) کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن          

  توضیحات در مورد کتابخانه:        
  نشانی: شهرستان ماسال-بخش شاندرمن-خیابان شهید چمران
  شماره تلفن: 01344651391                 کدپستی:4381164568
  زیربنا: 300       سال تاسیس:  1372    


  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  3) کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم 


  توضیحات در مورد کتابخانه:    
  نشانی: شهرستان ماسال-روستای اولم- کتابخانه عمومی
  شماره تماس: 01344691990                            کدپستی:4385161667
  زیربنا: 168       سال تاسیس: 1389


4) کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
تصویر مناسب کتابخانه:


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان ماسال-روستای طاسکوه-جنب کارخانه پلاستیک سازی-کتابخانه عمومی
شماره تماس: 01344693315                 کدپستی:4381135763
زیربنا: 135           سال تاسیس: 1374