فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف بررسی امکان شاداب سازی کتابخانه های عمومی؛

مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان از دو کتابخانه عمومی فومن و کلاشم بازدید کرد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در بازدید از دو کتابخانه عمومی شهید دستغیب فومن و امام علی(ع) کلاشم شهرستان شفت ضمن تبادل نظر با مسئولین این کتابخانه ها در خصوص امکان ایجاد تغییرات در این مراکز با آنها به گفتگو پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، یاسر تقوی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان دیروز دوشنبه(11 اردیبهشت) با همراهی زهرا بدن آرا، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها و طه نجفی، کارشناس مسئول هماهنگی امور عمرانی این اداره کل با حضور در شهرستان های فومن و شفت از کتابخانه عمومی شهید دستغیب و امام علی (ع) کلاشم شهرستان شفت بازدید کرد و با فاطمه دقت کار، رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فومن و  سکینه سعادت مسئول کتابخانه عمومی کلاشم به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.