فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ارتقاء مهارت و دانش در مهار آتش؛

کارگاه آموزشی اطفاء حریق در کتابخانه عمومی سردارجنگل زیده برگزار شد

آموزش عملی و تئوری شیوه های مهار آتش برای اعضاء کتابخانه و اهالی روستا در کتابخانه عمومی سردار جنگل زیده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، کارگاه آموزشی اطفاء حریق برای ارتقاء مهارت و دانش در مهار آتش برای اعضاء کتابخانه و اهالی زیده در کتابخانه عمومی سردار جنگل زیده برگزار شد.