فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به میزبانی کتابخانه عمومی امام علی(ع) کلاشم؛

کارگاه آموزشی کارآفرینی و ایجاد صنایع خرد و کوچک در کتابخانه عمومی کلاشم برگزار شد

با هدف آگاهی بخشی و تقویت مهارتهای بانوان و ایجاد مشاغل خانگی و کمک به اقتصاد خانواده، کارگاهی با حضور بانوان و دختران روستا، رئیس کمیته بانوان و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت در کتابخانه عمومی امام علی(ع) کلاشم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، به نقل از زینب عزیزپور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت، به منظور آگاهی بخشی و تقویت مهارتهای بانوان و ایجاد مشاغل خانگی و کمک به اقتصاد خانواده، کارگاهی با حضور بانوان و دختران روستا، رئیس کمیته بانوان و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت در کتابخانه عمومی امام علی(ع) کلاشم برگزار شد .
در این کارگاه کارآفرینی، زهراهمتی درباره مشاغل خانگی خرد و کوچک توضیحاتی ارائه نمود که هم در راستای کمک معیشتی برای خانواده وهم در پرورش استعداد و کسب درآمد فرزندان بسیار مفید و کارآمد بود.
از جمله مباحث مطرحه شده در این کارگاه کارآفرینی که به آن پرداخته شد و بسیار مورد استقبال اهالی روستا قرار گرفت مشاغلی همچون، دوخت دوزی سنتی، رشتی دوزی، دوخت لباس های سنتی و گل دوزی و... را می توان اشاره کرد.