فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به ابتکار کتابخانه کودکان باران رشت؛

آموزش عروسک بافی در کتابخانه کودکان باران برگزار می شود

آموزش عروسک بافی ویژه مادران جهت استفاده در قصه گویی برای فرزندان آنها از روز شنبه 4 تیر ماه در کتابخانه کودکان باران رشت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، آموزش عروسک بافی ویژه مادران جهت استفاده در قصه گویی برای فرزندان آنها از روز شنبه 4 تیر ماه در کتابخانه کودکان باران رشت برگزار می شود.