فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور اعضای فعال کتابخانه عمومی آیت الله ربانی املشی؛

جمع خوانی «کتاب شاهنامه، هویت ملی» در کتابخانه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، با حضور اعضای فعال کتابخانه عمومی آیت الله ربانی املشی، جمع خوانی «کتاب شاهنامه، هویت ملی» در کتابخانه برگزار شد. هدف از این جمع خوانی ، تقویت اعتماد به نفس، انس هرچه بیشتر با کتاب و گسترش مهارتهای خواندن در نوجوانان و نیز در راستای اجرای سیاست های سال خواندن، برنامه های فرهنگی مختلفی در کتابخانه است.در این شیوه از کتابخوانی هریک از حاضرین با قرائت صفحاتی از کتاب، علاوه بر تجربه کتاب خوانی گروهی از امکان بحث و تبادل نظر نیز برخوردارند.

 
كلمات كليدی : جمع خوانی , شهرستان املش
نسخه قابل چاپ