فهرست

اخبار شهرستان‌ها

همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر؛

جلسه جمع خوانی خرمشهر در کتابخانه عمومی شهید داوود نشاطی آستارا برگزار شد

به مناسبت روز آزاد سازی خرمشهر، جلسه جمع خوانی برای بزرگسالان در سالن جلسات کتابخانهعمومی شهید داوود نشاطی آستارا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان؛ جلسه جمع خوانی با حضور تعدادی از خواهران عضو کتابخانه، صبح روز چهارشنبه 4 خرداد ماه 1401 در سالن جلسات کتابخانه شهید داوود نشاطی آستارا برگزار شد.در این جلسه که به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر برگزار شد، کتاب از خ‍ون‍ی‍ن ش‍ه‍ر ت‍ا خ‍رم‍ش‍ه‍ر گردآوری م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات  و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات  ج‍ن‍گ  س‍پ‍اه  پ‍اس‍داران  ان‍ق‍لاب  اس‍لام‍ی  توسط شرکت کنندگان جمع خوانی شد. این کتاب سیری در جنگ ایران و عراق، وقایع سیاسی نظامی جنگ از زمینه سازی هجوم عراق تا آزادسازی خرمشهر می باشد. کتاب شامل سه فصل است و در سال 1380 منتشر شده است.

 


نسخه قابل چاپ