فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور اعضا کودک کتابخانه آیت الله طالقانی بندر انزلی؛

قصه خوانی و آموزش اوریگامی برگزار شد

در این جلسه که روز سه شنبه (28 دی) در کتابخانه انجام شد، برای اعضای کودک قصه گاندوی دم دراز من قصه خوانی و همچنین به بچه ها اوریگامی آموزش داده شد.