فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در جمع اعضای فعال کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی بندر انزلی؛

نشست شاهنامه خوانی برگزار شد

اولین جلسه شاهنامه خوانی در کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی بندر انزلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، اولین جلسه شاهنامه خوانی در کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی بندر انزلی روز پنجشنبه (23 دی) در جمع اعضای فعال کتابخانه و با حضور حسینی مدیر موسسه دیبای دانش برگزار شد. در جلسۀ اول قبل از شروع خوانش دورۀ فردوسی مورد بررسی قرار گرفت که بسیار مورد اقبال اعضا واقع شد.
 كلمات كليدی : شاهنامه خوانی , کتابخانه عمومی آیت الله طالقانی بندر انزلی
نسخه قابل چاپ