فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به کوشش کتابداران کتابخانه های عمومی و همزمان با هفته کتاب؛

برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی رودسر برگزار شد

کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رودسر همزمان با فرارسیدن هفته کتاب با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی این ایام را گرامی داشتند.