فهرست

انتصاب

طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

سرپرست معاونت اداری ومالی کتابخانه های عمومی استان گیلان معرفی شد

طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، یاسر تقوی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان معرفی شد.