فهرست

تازه‌ترين اخبار

فراخوان جذب سرمایه گذار

 فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت ساخت کتابخانه عمومی شهرستان شفت

  درراستای عمل به دستور العمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان در نظر دارد ساخت کتابخانه عمومی شهرستان شفت را با مشخصات اولیه ذیل را به سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند که از توانایی مالی لازم و تجربیات مفید برخوردار هستند واگذار نماید.

الف: موضوع و مشخصات پروژه:

ساخت کتابخانه عمومی در شهرستان شفت


مشخصات اولیه:
کتابخانه عمومی شهر شفت با زیربنای 350 مترمربع در 2 طبقه واقع در شهر شفت، محله طالقانی

محل اجرا: شهرستان شفت
برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای سال 1400:  40/000/000/000 ریال
مدت اولیه قرارداد:2 سال

ب-شرایط پیشنهاد دهندگان:


- داشتن رتبه ابنیه با مبلغ عملیات اجرایی (پایه یک ابنیه) الزامی است

- اولویت در انتخاب سرمایه گذار دارای سابقه موفق و مورد تایید اداره کتابخانه های عمومی بر اساس اجرای پروژه های مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی است.

ج: محل و زمان تحویل دریافت اسناد فراخوان و تحویل آن:


پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ درج آگهی فراخوان به مدت 7 روز با واحد عمرانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد بیانگر صلاحیت سرمایه‌گذار شامل بخش اسناد فنی، گواهی صلاحیت رتبه‌بندی، سوابق کاری مشابه و ...، همچنین بخش اسناد مالی (اسناد طبقه در خصوص توانایی مالی سرمایه‌گذار) به واحد عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان واقع در رشت- بلوارمعلم- مقابل بانک ایران زمین- کوچه نیایش 6، به شماره تماس: 33253733 تا تاریخ 1401/03/02 می‌باشد.