فهرست

اخبار برگزيده

با دعوت از به سرمایه گذاران واجد صلاحیت؛

آگهی فراخوان عمومی احداث کتابخانه عمومی شلمان منتشر شد

اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در نظر دارد براساس دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شماره 73645 مورخ 21/02/1400 نسبت به واگذاری تامین مالی، احداث و تکمیل کتابخانه عمومی به شرح جدول زیر به سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در این فراخوان که از سوی  اداره‌‌کل کتابخانه های عمومی استان گیلان و براساس دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شماره 73645 مورخ 1400/02/21و با موضوع واگذاری تامین مالی، احداث و تکمیل کتابخانه عمومی منتشر شد، سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند با شرکت در این فراخوان مراحل اداری آن را طی نمایند.
همچنین کلیه‌ سرمایه‌گذاران واجد شرایط که توان تامین مالی، فنی و تجربه احداث کتابخانه را داشته باشند می توالنند حداکثر 7 روز پس از انتشار این آگهی نسبت نسبت به ارائه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی (برابر اصل) به دبیرخانه این اداره‌کل به نشانی: «رشت خیابان معلم روبروی بانک ایران زمین، کوچه نیایش6 ، اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان»اقدام و رسید تحویل اسناد را دریافت نمایند. بدیهی است به رزومه فاقد مستندات ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 
ردیف عنوان پروژه برآورد حدودی
(میلیون ریال)
مدت اجرا (ماه) ملاحظات
1 احداث کتابخانه عمومی شلمان 15000 12

  
 
كلمات كليدی : آگهی فراخوان , کتابخانه شلمان