فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار برگزيده

طی ارتباط زنده مجازی از طریق پلتفرم شبکه اسکای روم؛

جلسه توجیهی مسئولین جدید کتابخانه های عمومی استان گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی و جلسه توجیهی مسئولین جدید کتابخانه های عمومی استان گیلان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و بصورت زنده از طریق پلتفرم شبکه مجازی اسکای روم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، نشست هم اندیشی و جلسه توجیهی مسئولین جدید کتابخانه های عمومی استان گیلان دیروز یکشنبه (3اسفند) با حضور پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان؛ زهرا بدن آرا، معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها؛ یاسر تقوا، معاون اداری و مالی؛ ندا کریمی، رئیس اداره امور کتابخانه ها و مجید زمانداری، کارشناس مسئول روابط عمومی این اداره کل بصورت زنده و از طریق ارتباط تصویری از طریق پلتفرم شبکه مجازی اسکای روم اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در این نشست که به منظور تبیین سیاست ها و اهداف مجموعه نهاد کتابخانه های عمومی در حوزه های مختلف برگزار شد، با اشاره به لزوم آگاهی و اطلاع همه کارکنان و کتابداران استان از دستورالعمل های اجرایی تدوین شده توسط نهاد، آن را یک ضرورت مهم توصیف کرد.
پریسا کرمی کتابخانه های عمومی را مراکز فرهنگی مهم و تاثیرگذاری در همه زمینه های اجتماعی دانست که با برنامه ریزی منسجم و اجرای این برنامه ها بشکل دقیق می توان در جذب اقشار مختلف مردم به کتابخانه ها قدمهای بزرگتری برداشت.
وی در ادامه به برخی از مشکلات کتابخانه های عمومی در استان نیز اشاره کرد و با بیان انتظارات خود از مسئولین کتابخانه های عمومی که به تازگی در این جایگاه قرار می گیرند، تعامل با روسای ادارات شهرستانی و مسئولین ستادی و اجرای دقیق و منظم برنامه های تدوین شده را از مهمترین اولویت ها در این مجموعه برشمرد.
در ادامه این نشست معاونین امور کتابخانه ها و همکاری ها، سرپرست اداری و مالی این اداره کل، رئیس امور کتابخانه ها و کارشناس مسئول روابط عمومی در صحبت های خود به تبیین استاندردهای مورد انتظار مجموعه از مسئولین جدید کتابخانه های عمومی پرداختند.
گفتنی است این جلسات ویژه پس از این نیز با حضور مسئولین جدید کتابخانه های عمومی پس از صدور احکام ایشان برگزار خواهد شد.






عكس های مرتبط :