فهرست

به ابتکار اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان؛

پویش عکاسی #به_سهم_خود_شرمنده_پاکبانان_نخواهم_شد در گیلان برگزار می شود

پویش عکاسی #به_سهم_خود_شرمنده_پاکبانان_نخواهم_شد، ویژه کودکان با هدف گسترش فرهنگ دوستی با محیط زیست و قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی پاکبانان در گیلان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، به ابتکار اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان و با هدف گسترش فرهنگ دوستی با محیط زیست و قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی پاکبانان،