فهرست

شهرستان رودبار

مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار برگزار شد
در نشستی با حضور فرماندار؛

مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار با تقدیر از رئیس پیشین این اداره با حضور هوشنگ عباسقلی زاده، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار برگزار شد.

17 /8/ 1399
مشاهده