فهرست

شهرستان رودسر

راهپیمایی مجازی روز جهانی قدس با نقش آفرینی کتابداران کتابخانه های عمومی رودسر برگزار شد.
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان؛

راهپیمایی مجازی روز جهانی قدس با نقش آفرینی کتابداران کتابخانه های عمومی رودسر برگزار شد.

راهپیمایی مجازی روز جهانی قدس با اشتراک گذاری 7عنوان کتاب با موضوع قدس و مقاومت مردم مظلوم فلسطین با نقش آفرینی کتابداران کتابخانه های عمومی رودسر در برگزار شد.

18 /2/ 1400
مشاهده