فهرست

شهرستان رضوانشهر

كتابخانه ها در رشد فرهنگي جامعه نقش بسزايي دارند
فرماندار رضوانشهر در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان:

كتابخانه ها در رشد فرهنگي جامعه نقش بسزايي دارند

محمود قاسمی در جلسه انجمن کتابخانه شهرستان رضوانشهر با بیان اینکه كتابخانه ها در رشد علمي و فرهنگي جامعه نقش موثر و بسزايي دارند، گفت: فعالیت در حوزه فرهنگی، سرمایه گذاری محسوب می شود.

23 /6/ 1400
مشاهده
یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان آغاز شد
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان در رضوانشهر خبرداد:

یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان آغاز شد

کرمی با اشاره آغاز فرایند برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان همزمان با سراسر کشور از عموم مردم، دستگاه های اجرایی و گروه های مردم نهاد استان جهت حضور و پیوستن به این جشنواره بزرگ کتابخوانی دعوت کرد.

9 /4/ 1400
مشاهده