فهرست

شهرستان خمام

تغییر، رشد و پیشرفت فرهنگ یک جامعه از مسیر کتاب و کتابخوانی می گذرد
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در جلسه انجمن شهرستان خمام گفت:

تغییر، رشد و پیشرفت فرهنگ یک جامعه از مسیر کتاب و کتابخوانی می گذرد

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در جلسه و انجمن شهرستان خمام، توجه مسئولین به حوزه کتاب را مهم و ضروری دانست و تغییر، رشد و پیشرفت فرهنگی یک جامعه را از مسیر کتاب و کتابخوانی دانست.

8 /3/ 1402
مشاهده
اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی چوکام برگزار شد
با هدف ایجاد کتابخانه عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم؛

اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی چوکام برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه عمومی چوکام به ریاست بخشدار این بخش و رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خمام و مسئولین این منطقه برگزار شد.

4 /3/ 1402
مشاهده