فهرست

شهرستان تالش

پویش کتابخانه گردی و درخت یاری با کاشت نهال به نام شهدای تالش برگزار شد
به میزبانی کتابخانه عمومی برکت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چوبر؛

پویش کتابخانه گردی و درخت یاری با کاشت نهال به نام شهدای تالش برگزار شد

با حضور فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تاش، پویش ملی کتابخانه گردی و درخت یاری با کاشت یک اصله نهال مزین به نام شهید مدافع سلامت تالش، افشین پاشاپرست به میزبانی کتابخانه عمومی برکت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چوبر برگزار شد.

20 /12/ 1399
مشاهده