فهرست

شهرستان املش

کتابخانه عمومی رانکوه امتیاز بیشترین تعداد امانت کتاب در سال گذشته را از آن خود کرد
با استقبال اعضای کتابخانه های های عمومی از اجرای طرح کتاب دوخان در استان گیلان:

کتابخانه عمومی رانکوه امتیاز بیشترین تعداد امانت کتاب در سال گذشته را از آن خود کرد

کتابخانه عمومی مرحوم علی حاجیان رانکوه شهرستان املش با امانت بیش از80 جلد کتاب به اعضای این کتابخانه در مدت زمان اجرای طرح سراسری کتاب دوخان از اسفند ماه سال گذشته تا کنون، حائز بیشترین امتیاز در بین کتابخانه های عمومی استان گیلان شد.

24 /1/ 1400
مشاهده