فهرست

شهرستان آستانه اشرفيه

مطالعه و کتابخوانی تضمین کننده آینده ای روشن برای کشور است
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان؛

مطالعه و کتابخوانی تضمین کننده آینده ای روشن برای کشور است

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه مطالعه و کتابخوانی تضمین کننده آینده ای روشن برای کشور است گفت: در صورت غفلت از آگاهی بخشی جامعه، زمینه بروز آسیب‌ها فراهم خواهد شد.

11 /3/ 1400
مشاهده