فهرست

شهرستان آستارا

نشست کتاب خوان مدرسه ای رضوی دبیرستان خواجه نصیر آستارا برگزار شد
به منظور تبلیغ و ترویج جشنواره رضوی و تشویق دانش آموزان؛

نشست کتاب خوان مدرسه ای رضوی دبیرستان خواجه نصیر آستارا برگزار شد

نشست کتاب خوان مدرسه ای رضوی در کتابخانه عمومی شهید داوود نشاطی آستارا با هدف آشنایی با دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط دانش آموزان دوره متوسطه دوم خواجه نصیر برگزار شد.

13 /2/ 1402
مشاهده
نشست جمع خوانی رضوی برای دانش آموزان شهرستان آستارا برگزار شد
با همکاری دبیرستان دوره متوسطه دوم خواجه نصیر؛

نشست جمع خوانی رضوی برای دانش آموزان شهرستان آستارا برگزار شد

نشست جمع خوانی ویژه ی دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ، برای دانش آموزان در کتابخانه عمومی شهید داوود نشاطی آستارا برگزار شد.

10 /2/ 1402
مشاهده