فهرست

شهرستان ماسال

مراسم معارفه سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال برگزار شد
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان؛

مراسم معارفه سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال برگزار شد

مراسم معارفه تقی حقیقت به عنوان سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان و فرماندار این شهرستان برگزار شد.

11 /3/ 1400
مشاهده