فهرست

شهرستان لنگرود

مسئولین و چهره های فرهنگی شهرستان لنگرود از کتابخانه عمومی شمس گیلانی بازدید کردند
با اجرای پویش کتابخانه گردی؛

مسئولین و چهره های فرهنگی شهرستان لنگرود از کتابخانه عمومی شمس گیلانی بازدید کردند

جمعی از مسئولین و چهره های فرهنگی شهرستان لنگرود با پیوستن به پویش کتابخانه گردی از کتابخانه عمومی شمس گیلانی این شهر بازدید کردند.

18 /12/ 1400
مشاهده
موسسه فرهنگی، آموزشی قلمچی 567 جلد کتاب به کتابخانه عمومی لنگرود اهدا کرد
در سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

موسسه فرهنگی، آموزشی قلمچی 567 جلد کتاب به کتابخانه عمومی لنگرود اهدا کرد

همزمان با 17 اسفند و فرارسیدن سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه فرهنگی و آموزشی قلمچی در اقدامی ارزشمند 567 جلد کتاب کمک آموزشی به ارزش بیش از 100 میلیون ریال به کتابخانه عمومی شمس گیلانی لنگرود اهدا کرد.

17 /12/ 1400
مشاهده