فهرست

شهرستان صومعه سرا

شهردار تولمشهر 300 جلد کتاب به کتابخانه ابوعلی سینای این شهر اهدا کرد
با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای؛

شهردار تولمشهر 300 جلد کتاب به کتابخانه ابوعلی سینای این شهر اهدا کرد

شهردار تولمشهر در اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و غنی سازی منابع کتابخانه ای بویژه در حوزه کودک و نوجوان، بیش از300 جلد کتاب به ارزش 100میلیون ریال به کتابخانه عمومی ابو علی سینای این شهر اهدا کرد.

7 /7/ 1400
مشاهده
طرح شهرستانی «به وقت کتاب» در مدارس صومعه سرا آغاز شد
با همکاری کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش صومعه سرا؛

طرح شهرستانی «به وقت کتاب» در مدارس صومعه سرا آغاز شد

همزمان با بازگشایی مدارس طرح شهرستانی «به وقت کتاب» به منظور معرفی هفتگی چهار عنوان کتاب از مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان صومعه سرا توسط معلمین مدارس آغاز شد

1 /7/ 1400
مشاهده