فهرست

شهرستان شفت

نشست مجازی شاهنامه خوانی اعضای کودک کتابخانه های عمومی کشور در گیلان برگزار شد
به کوشش مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان شفت؛

نشست مجازی شاهنامه خوانی اعضای کودک کتابخانه های عمومی کشور در گیلان برگزار شد

نشست مجازی شاهنامه خوانی10تن از اعضای کودک کتابخانه های عمومی سراسر کشور در پلتفرم شبکه اسکای روم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شفت برگزار شد.

13 /12/ 1399
مشاهده
نشست مجازی قصه گویی عروسکی در شفت برگزار شد
با همکاری مشترک کتابخانه های عمومی شهید چمران شفت و مرکزی تبریز؛

نشست مجازی قصه گویی عروسکی در شفت برگزار شد

نشست مجازی قصه گویی با حضور و نقش آفرینی 9 تن از اعضای کودک کتابخانه های عمومی شهید چمران شفت و مرکزی تبریز در پلتفرم شبکه مجازی اسکای روم اداره کل کتابخانه های عمومی شهرستان شفت برگزار شد.

6 /12/ 1399
مشاهده