فهرست

شهرستان سياهكل

نهاد کتابخانه ها
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل برگزار شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل وجود 8باب کتابخانه عمومی خیر ساز در استان گیلان را نشان دهنده توجه نیک اندیشان به حوزه کتاب و کتابخوانی دانست.

26 /4/ 1400
مشاهده