بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)

جمع خوانی کودکان از کتب نهمین جشنواره رضوی-کتابخانه شهید کریمی لاهیجان
جمع خوانی کودکان از کتب نهمین جشنواره رضوی-کتابخانه شهید کریمی لاهیجان

قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)

قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)

قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس دوم سوم ابتدایی  مدرسه شیخ زاهد-لیالستان(1)
قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس دوم سوم ابتدایی مدرسه شیخ زاهد-لیالستان(1)

قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس چهارم پنجم ابتدایی مدرسه شیخ زاهد -کتابخانه لیالستان  (1)
قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس چهارم پنجم ابتدایی مدرسه شیخ زاهد -کتابخانه لیالستان (1)

قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس دوم سوم ابتدایی  مدرسه شیخ زاهد-لیالستان(2)
قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس دوم سوم ابتدایی مدرسه شیخ زاهد-لیالستان(2)

قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس چهارم پنجم ابتدایی مدرسه شیخ زاهد -کتابخانه لیالستان  (2)
قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره رضوی کلاس چهارم پنجم ابتدایی مدرسه شیخ زاهد -کتابخانه لیالستان (2)

قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)

قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)

معرفی منابع نهمین جشنواره رضوی و کتاب خوان ماه اردیبهشت به اعضا -کتابخانه امام علی ع رودبنه
معرفی منابع نهمین جشنواره رضوی و کتاب خوان ماه اردیبهشت به اعضا -کتابخانه امام علی ع رودبنه

نشست کتابخوان مدرسه ای با محوریت نهمین جشنواره رضوی -کتابخانه لیالستان (1)
نشست کتابخوان مدرسه ای با محوریت نهمین جشنواره رضوی -کتابخانه لیالستان (1)

نمایشگاه کتاب نهمین جشنواره رضوی کتابخانه امام علی ع رودبنه
نمایشگاه کتاب نهمین جشنواره رضوی کتابخانه امام علی ع رودبنه

قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)
قصه گويي كودكان ومسابقه نقاشي در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه - کتابخانه شهید باهنر لاهیجان(1)

نمایشگاه کتاب نهمین جشنواره رضوی کتابخانه امام علی ع رودبنه
نمایشگاه کتاب نهمین جشنواره رضوی کتابخانه امام علی ع رودبنه

نشست کتاب خوان مدرسه ای با محوریت نهمین جشنواره رضوی -کتابخانه لیالستان (2)
نشست کتاب خوان مدرسه ای با محوریت نهمین جشنواره رضوی -کتابخانه لیالستان (2)
با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛ کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان میزبان دوستداران کتاب شدند همزمان با برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی چون نشستهای کتاب خوان، قصه گویی، جمع خوانی و نقاشی میزبان جمعی از دوستداران کتاب و کتابخوانی شدند.
 [PageVisit]