بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود

به منظور ارتقاء آکاهی های اجتماعی در برخورد با کودکان کار؛ تفاهم نامه مشترک میان کتابخانه های عمومی و موسسه خیریه «حامی شایسته گیلان ما» به امضا رسید تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان و «موسسه خیریه حامی شایسته گیلان ما» به منظور ارتقاء آکاهی های اجتماعی در برخورد با کودکان کار با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مدیرعامل این موسسه امضا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در نشست امضای این تفاهمنامه آموزشی که روز شنبه(5مرداد) و با حضور پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان؛ حسین احمد دوست، مدیرعامل موسسه خیریه حامی شایسته گیلان ما؛ زهرا بدن آرا، معاون امور کتابخانه ها و همکاری های اداره کل کتابخانه های عمومی و کارشناسان دو مجموعه صورت پذیرفت، در خصوص برگزاری دوره های مختلف آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی در زمینه برخورد با کودکان کار بحث و تبادل نظر شد.
کرمی: عدم تقسیم عادلانه امکانات بصورت مساوی میان افراد جامعه از معضلات زندگی شهرنشینی است
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در ابتدای این نشست یکی از مهمترین معضلات امروز در جامعه شهری را عدم تقسیم عادلانه امکانات بصورت مساوی میان افراد جامعه عنوان کرد و با بیان اینکه، حاشیه نشینی و کمبود امکانات بهداشتی و آموزشی از آفت های بزرگ عدم تقسیم عادلانه امکانات است گفت: همانگونه که پیشتر نیز عنوان شده، یکی از مهمترین رسالت های مجموعه کتابخانه های عمومی ارتقاء آگاهی های اجتماعی در زمینه های مختلف می باشد که با برگزاری دوره های متنوع آموزشی در کتابخانه های عمومی پیگیری می شود.
پریسا کرمی، عمومی بودن ماهیت کتابخانه های عمومی را عاملی مهم در ورود این مجموعه به عرصه های مختلف عنوان کرد و گفت: یکی از حوزه های مهمی که امروز می توان با صرف زمان و انرژی در جهت رفع معضلات موجود در آن حوزه تلاش کرد، مشکل نحوه برخورد جامعه با کودکان کار است که با امضای این تفاهم نامه سعی خواهیم کرد تا حد توان در افزایش آگاهی های فردی و اجتماعی جامعه در این خصوص تلاش کنیم.
احمد دوست: تلاش برای تغییر نگرش مردم جامعه نسبت به موضوع کودکان کار مهمترین هدف موسسه است
مدیرعامل موسسه خیریه حامی شایسته گیلان ما نیز در این نشست با قدردانی از نگاه دغدغه مند مجموعه کتابخانه های عمومی به مسائل و مشکلات حوزه کودکان و نوجوانان بخصوص کودکان کار، هدف اصلی این انجمن را تلاش برای تغییر نگرش مردم جامعه نسبت به این موضوع عنوان کرد.
حسین احمد دوست یکی از طرح های در حال انجام این موسسه را طرح نگهداری از کودکان خیابانی عنوان کرد و گفت: مسئله کودکان خیابانی در جهان و ایران یکی از اسفناک ترین واقعیت هایی است که مورد توجه و دقت قرار گرفته است و از این رو حمایت از کودکان کار و خیابانی و بی سرپرست و بدسرپرست، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، حمایت و ساماندهی متکدیان و پژوهش در حوزه آسیب های اجتماعی از اهداف اصلی و مهم موسسه خیریه حامی شایسته گیلان ما تعریف شده است.
گفتنی است ارتقای آگاهی های جامعه در خصوص نحوه رفتار عمومی در مواجهه با کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست جهت بهبود وضعیت کنونی، کمک به ارتقا سطح فرهنگی خانواده های حاشیه نشین شهرها و در معرض آسیب و افزایش سطح مطالعه در جامعه هدف با ایجاد بستر مناسب برگزاری دوره های آموزشی، ارسال کوله کتاب جهت استفاده این کودکان و برگزاری دوره های قصه گویی، جمع خوانی برای کودکان کار و خیابان از مهمترین مفاد تفاهم نامه همکاری است.
همچنین فراهم نمودن بستر مناسب جهت حضور کودکان کار و خیابان و همچنین خانواده های در معرض آسیب در کتابخانه و اجرای برنامه های آموزشی و کارگاه مهارت های اجتماعی، استفاده از ظرفیت و توانمندی کودکان و نوجوانان کار و خیابان در برنامه های فرهنگی مانند نمایشنامه خوانی، شاهنامه خوانی به منظور هویت بخشیدن به فعالیت این کودکان، برپایی نمایشگاه آثار صنایع دستی تولید شده توسط کودکان کار تحت پوشش موسسه خیریه حامی شایسته گیلان ما و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های علمی و پژوهشی موجود به منظور مطالعه بر روی ناهنجاری های اجتماعی کودکان خیابانی و الگوبرداری از تجربیات کشورهای موفق در مواجهه با پدیده کودکان کار نیز از دیگر موارد اشاره شده این تفاهم نامه همکاری است.
 [PageVisit]