فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

گزارش تصويري

ديوار کتاب کتاب رضوانشهر رونمایی شد

دیوار کتاب شهر رضوانشهر با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تاکید بر اهمیت مقوله خواندن و مطالعه با حضور فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر و جمعي از مسئولين رونمایی شد.