بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم
کتابخانه عمومی شهید شیرزاد اولم

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه

کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه

کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه

کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه

کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه

کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه
کتابخانه عمومی مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
کتابخانه عمومی شهید مطهری شاندرمن
همزمان با شب یلدا؛ میزبانی کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال از کتابخوانان همزمان با فرارسیدن شب یلدا، کتابخانه های عمومی شهید مطهری شاندرمن، مرحوم مظاهر محمودزاده طاسکوه و کتابخانه شهید شیرزاد اولم میزبان جمعی از دوستداران کتاب و کتابخوانی شدند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان گیلان، در این برنامه های فرهنگی که به همت کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال برگزار شد، ضمن یادآوری و مرور آداب و رسوم شب یلدا در گیلان، خصوصا منطقه تالش، ویژه برنامه قصه گویی تالشی، مسابقه نقاشی و نشست کتاب خوان مدرسه ای نیز با استقبال دوستداران کتاب برگزار شد.
 


 
 [PageVisit]