بيشتر
منوی راهبری
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر منتصر کوهساری سیاهکل

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان

اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
اجرای برنامه های فرهنگی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان
با معرفی 9 عنوان کتاب؛ نشست کتاب‌خوان در کتابخانه های عمومی سیاهکل و دیلمان برگزار شد با حضور جمعی از اعضای فعال کتابخانه منتصر کوهساری شهرستان سیاهکل و امام علی(ع) دیلمان نشست کتاب خوان کتابخانه ای با معرفی9 عنوان کتاب در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در نشست کتاب خوان شهرستان سیاهکل که به همت کتابداران کتابخانه عمومی منتصر کوهساری شهرستان سیاهکل برگزار شد، ۵ عنوان کتاب توسط کتابخوانان معرفی و با دیگران به اشتراک گذاشته شد. همچنین در این نشست، کتاب های «هزار و یک شب»، «کیسه در بسته»، «گزارشی مستند از حوادث کربلا»، «با امام حسین به سوی بهشت» و «دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی(روزهای سگی)» به ترتیب توسط زهرا گل پور، نفیسه میرزا محب علی، رضا رضایی، زینب جوانمرد و نسترن شاقلانی معرفی شد.
معرفی4 کتاب در کتابخانه عمومی دیلمان
همچنین در نشست کتاب خوان دیگری که به همت کتابداران کتابخانه عمومی امام علی (ع) دیلمان و با حضور جمعی از کتاب خوانان و اعضای این کتابخانه برگزار شد4عنوان کتاب معرفی و به اشتراک گذاشته شد. در این نشست کتاب خوان نیز کتاب های «داستان عاشورا»، «مهمان کوچک: قصه هایی از زندگی امام حسین ﴿ع﴾»،  «ن‍اخ‍دای‌ ت‍ش‍ن‍ه‌ : ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و «پ‍رس‍ت‍ار ک‍رب‍لا ، ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍هاال‍س‍لام» به ترتیب توسط محمدصادق علی اکبری،  عرشیا خوشرفتار، محمدرضا نوروزپور و ریحانه عسگری معرفی شد.
اجرای 4برنامه فرهنگی ویژه در شهریورماه
کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان همزمان با ایام محرم و نیز در مناسبت های تقویمی شهریور ماه شاهد برگزاری برنامه های دیگری نیز بود. برگزاری نشست قصه خوانی، جمع خوانی کتاب به مناسبت بزرگداشت روز ابوریحان بیرونی، گشایش نمایشگاه کتاب محرم و شاهنامه خوانی از برنامه های فرهنگی ویژه ای بود که در این کتابخانه و به همت کتابداران آن برگزار شد. 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 111