بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان فومن توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی چابکسر توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی کوله
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی کوله

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی کوله
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی کوله
1398/12/14 چهارشنبه گزارش تصویری؛ پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی در تعطیلات اجباری چند روز اخیر به روایت تصویر با گذشت دو هفته از تعطیلی اجباری کتابخانه های عمومی استان گیلان بدلیل شیوع ویروس کرونا و منع حضور اعضا و مراجعین به دلیل مسائل بهداشتی، گندزدایی و پاکسازی بخش های مختلف کتابخانه در سراسر استان ادامه دارد.


بيشتر
 [PageVisit]