بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود


1398/3/26 يكشنبه با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛ کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان میزبان دوستداران کتاب شدند همزمان با برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی چون نشست های کتاب خوان، قصه گویی، جمع خوانی و نقاشی میزبان جمعی از دوستداران کتاب و کتابخوانی شدند.
معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و کتاب خوان ماه اردیبهشت با حضور اعضای فعال کتابخانه عمومی امام علی (ع) رودبنه قصه گويي كودكان و مسابقه نقاشي ویژه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه به کوشش کتابداران کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان نقاشی گروهی کودکان از کتب معرفی شده مربوط به نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان نقاشی گروهی کودکان از کتب نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان نقاشی گروهی کودکان از کتب معرفی شده مربوط به نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان نمایشگاه کتاب از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی درکتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان نقاشی گروهی کودکان از کتب نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی درکتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان جمع خوانی و معرفی برنامه های کتب نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در رده سنی کودک درکتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان معرفی کتب نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی درکتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان برگزاری برنامه نقاشی برای کودکان از کتاب نهمین جشنواره رضوی درکتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان برگزاری برنامه نقاشی برای کودکان از کتابهای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی درکتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان تبلیغات منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در اداره آموزش و پرورش و سپاه لاهیجان با همکاری کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان برگزاری برنامه نقاشی ویژه کودکان از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی درکتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان قصه گویی و معرفی کتب نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در جمع دانش آموزان مدرسه ابتدایی شیخ زاهد به همت کتابداران کتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان نشست کتاب خوان مدرسه ای با محوریت معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به کوشش کتابداران کتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان نشست کتاب خوان مدرسه ای با محوریت معرفی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید شفیعی لیالستان قصه گويي كودكان و مسابقه نقاشي ویژه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مدرسه ابتدايي دخترانه فاطميه به کوشش کتابداران کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
بيشتر
 [PageVisit]