بيشتر
منوی راهبری
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
12
گزارش تصویری(1)؛ میزبانی کتابداران کتابخانه عمومی واجارگاه از دوستداران کتاب همزمان با پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و در ساعات آغازین طرح ملی کتابخانه‌گردی، کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه میزبان جمعی از مسئولین، دانش‌آموزان و چهره‌های فرهنگی شد.
مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه رضا راجی، رئیس اداره پست شهرستان رودسر در بازدید از کتابخانه عمومی واجارگاه عنایت ا...اسماعیل پور، شهردار واجارگاه در بازدید از کتابخانه عمومی شمسی موسوی مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه پریسا کرمی، مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در میزبانی از دوستداران کتاب و مسئولین شهرستان رودسر مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه زهرا روحی فر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی در بازدید از کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاهردی گیلان1 افتخار روحی فر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی در بازدید از کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاهردی گیلان1 مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مریم مهرآئین، قصه گوی برتر در نخستین جشنواره قصه گویی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در روز کتابخانه گردی بهرام گلعلی پور، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی در بازدید از کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه اصغر میرزاده، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی در بازدید از کتابخانه عمومی شمسی موسوی واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه مشارکت علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمسی موسوی شهر واجارگاه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1568