فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت محفل ادبی دکتر معین کتابخانه های عمومی استان گیلان؛

عصر شعر عطر بهار در کتابخانه عمومی میرزاکوچک جنگلی رشت برگزار شد

با حضور جمعی از شعرای شاخص استان به میزبانی کتابخانه میرزاکوچک جنگلی رشت، ویزه برنامه عصر شعر بهار به همت محفل ادبی دکتر معین اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، ویيه برنامه عصر شعر عطر بهار دیروز دوشنبه (1خرداد) با حضور اعضای محفل ادبی دکتر معین کتابخانه های عمومی استان گیلان و جمعی از شعرای شاخص استان در کتابخانه عمومی میرزاکوچک جنگلی رشت برگزار شد.
 
كلمات كليدی : عصر شعر عطر بهار , محفل ادبی دکتر معین